Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Geodezija 2

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Marinković dr Goran
Šifra predmeta
17 - GI203
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema iz oblasti triangulacije.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Osnovni pojmovi triangulacije kao metode za uspostavu tačaka geodetske osnove. 
  • Projektovanje, stabilizacija i signalizacija trigonometrijskih tačaka. 
  • Metode merenja pravaca i uglova. 
  • Opažanje pravaca s ekscentrične stanice te svođenje istih na centar. 
  • Redukcija pravaca opažanih na ekscentrični signal. 
  • Osnove računanja u Kartezijevom koordinatnom sistemu. 
  • Određivanje približnih koordinata. 
  • Osnove trilateracije. 
  • Posredno izravnanje. Jednačine popravaka različitih merenih veličina. 
  • Ocena nepoznatih parametara primenom metode najmanjih kvadrata.
  • Uslovno izravnanje -linearni model i ocene najmanjih kvadrata.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata