Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Engleski jezik za inženjere 2

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Mirović Ivana
Šifra predmeta
17 - EJI2L
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti poseduju širok vokabular termina vezanih za oblast studiranja. Mogu da prate raznovrsnu literaturu iz ove oblasti i komuniciraju o stručnim temama na engleskom jeziku, koristeći termine i rečenične konstrukcije karakteristične za jezik njihove buduće struke.

Sadržaj predmeta:

  • Obrada savremenih stručnih tekstova na engleskom jeziku vezanih za različite aspekte i oblasti struke.
  • Razvijanje strategija za razumevanje stručnog teksta kao što su: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge itd.
  • Ovladavanje najčešćim terminima vezanim za struku i usmerenje.
  • Usvajanje jezičkih funkcija kao što su: poređenje, klasifikovanje, iskazivanje svrhe ili funkcije, opisivanje sastavnih delova, uzročno posledičnih veza i sl.
  • Najčešći prefiksi , sufiksi, složenice i kolokacije.
  • Pasivne konstrukcije, participske konstrukcije.
  • Skraćene relativne rečenice (aktivne i pasivne), skraćene vremenske rečenice (aktivne i pasivne).