Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Engleski jezik – viši

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Zivlak Jelena
Šifra predmeta
17 - EJ3Z
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljavanje studenata da na visokom nivou poseduju znanja i veštine za komunikaciju na engleskom jeziku u različitim situacijama koristeći odgovarajuću vokabular, stil i ton komunikacije.

Sadržaj predmeta: