Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Engleski jezik – stručni

ESPB
2
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Bogdanović A. dr Vesna
Šifra predmeta
17 - EJGR
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata da na profesionalnom nivou steknu dovoljno adekvatnog znanja i vestine za komunikaciju na engleskom jeziku sa klijentima, kolegama i poslodavcima.

Sadržaj predmeta:

stručni tekstovi iz sledećih oblasti: osnove građevinarstva, teorija elastičnosti, osnove mehanike, građevinske konstrukcije, materijali (cement, beton, drvo, čelik), betonske konstrukcije, elementi konstrukcije, opterećenja, mostovi i tipovi mostova, sistemi prefabrikacije, uvod u izgradnju autoputa, uvod u vazduhoplovno inženjerstvo, poznate građevine i konstrukcije u zemlji, geodezija.