Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Engleski jezik – osnovni

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Katić mr Marina, Zivlak Jelena
Šifra predmeta
17 - EJ1Z
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u jednostavnijim, svakodnevnim situacijama.

Sadržaj predmeta: