Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Distribuirani sistemi u geomatici

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Vukmirović dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GI303A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Distribuirani sistemi 
  • Distribucija funkcija, resursa i upravljanja 
  • Koncepcija distribuiranih baza podataka 
  • Distribuirani sistemi za upravljanje bazama podataka 
  • Osnove projektovanja distribucije baza podataka
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata