Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Digitalni modeli terena

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Borisov dr Mirko
Šifra predmeta
17 - GI404A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Digitalni modeli terena: svrha i primene.
  • Predstava terena – osnovni koncepti.
  • Predstava terena u 2d i 3d prostoru. Digitalni model terena – osnovni koncepti.
  • Klasifikacija digitalnih modela terena- DTM, DSM, DEM.
  • Akvizicija podataka za digitalni model terena: Klasičan premer,Fotogrametrija, SAR interferometrija, LIDAR, GNSS.
  • Modeliranje površi i terena.
  • Mreže trouglova.
  • Mreže kvadrata i pravougaonika.
  • Automatizmi u generisanju TIN-a i GRID-a.
  • Tehnike interpolacije.
  • Geostatistika.
  • Kontrola kvaliteta i ocena tačnosti.
  • Upravljanje digitalnim modelom terena u različitim rezolucijama – LOD.
  • Predstava pomoću konturnih linija i izohipsi.
  • Generisanje konturnih linija na osnovu DTM.
  • Vizualizacija digitalnog modela terena.
  • Primene digitalnog modela terena u geodeziji.
  • GIS primene digitalnog modela terena.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena na predavanjima prikazanih koncepata.