Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Betonske konstrukcije

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Brujić dr Zoran
Šifra predmeta
17 - GG30
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Poznavanje armiranobetonskih elemenata i njihovih svojstava u cilju optimalne primene prilikom projektovanja (proračuna, modeliranja i analize) armiranobetonskih konstrukcija različitih objekata visokogradnje, prema Evrokodovima.

Sadržaj predmeta:

  • Koncept i osnove projektovanja armiranobetonskih konstrukcija (svojstva armiranog betona, proračunski modeli, metode određivanja statičkih uticaja, agresivnost sredine, pouzdanost konstrukcija, principi oblikovanja elemenata, obezbeđenje zajedničkog rada betona i čelika, teorijski rasponi, oslonci, dilatacione razdelnice, teorija graničnih stanja).
  • Linijski armiranobetonski elementi (gredni nosači, stubovi, okviri, rešetkasti nosači, lučni nosači, kombinovani linijski nosači, kružni prstenasti nosači, kratki elementi, zidni nosači).
  • Pune armiranobetonske ploče (ploče koje opterećenje prenose u jednom pravcu, ploče koje opterećenje prenose u dva pravca, pečurkaste tavanice, kružne i prstenaste ploče, ploče nepravilnog oblika osnove, otvori u pločama, analiza punih ploča primenom teorije plastičnosti).
  • Međuspratne konstrukcije (monolitne rebraste i kasetirane tavanice, polumontažne tavanice, montažne tavanične konstrukcije) i armiranobetonska stepeništa.
  • Plitki temelji (temelji samci, temeljne trake, temeljne grede, temeljni roštilji, temeljne ploče).
  • Industrijske armiranobetonske hale (elementi, dispozicije, analiza i prenos opterećenja, statički sistemi i uticaji, projektovanje elemenata, specifičnosti).
  • Višespratne armiranobetonske zgrade (klasifikacije, dejstva, proračun i raspodela statičkih uticaja, efekti vitkosti, aseizmičko projektovanje).

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.