Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Algebra

ESPB
8
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Kostić dr Marko
Šifra predmeta
17 - GI101
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Razumevanje ključnih pojmova i problema opšte i linearne algebre i da te kroz vežbanja razvijaju potrebne tehnike i veštine pri rešavanju zadataka koje doprinose da stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i stručnim predmetima pomaže u konstruisanju i rešavanju matematičkih modela. Ovaj predmat je fundament i za sve ostale matematičke predmete i za skoro sve ostale stručne predmete, tako da osnovni ishod je osposobljavanje za početak rada u skoro svim ostalim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Skupovi, multiskupovi i n-torke. Relacije ekvivalencije, particije skupova, relacije poretka i Haseovi dijagrami.
  • Funkcije.
  • Grupoidi, polugrupe, monoidi, grupe i komutativne grupe.
  • Prsteni i polja.
  • Kompleksni brojevi.
  • Polinomi.
  • Slobodni vektori.
  • Analitička geometrija u prostoru.
  • Linearna algebra.