Departman za Građevinarstvo i geodeziju

TB – Hidrotehnika

Reuzltati pismenog ispita održanog 30.6.2024.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni. 

Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak, 8.7.2024. sa početkom u 10:00 (Kabinet 212). Obavezno javiti predmetnom nastavniku koji deo se polaže.