Departman za Građevinarstvo i geodeziju

KMG – II Kolokvijum

II kolokvijum će biti održan 15.12.2023. sa početkom u 20:15. 

Pravo da polažu II kolokvijum će imati samo studenti koji se prijave preko google forme. 

U slučaju da student odustane od izlaska na kolokvijum, dužan je da se odjavi predmetnom nastavniku najkasnije do četvrtka 14.12.2023. u 12h. 

Link za prijavu