Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prvi kolokvijum: Statika konstrukcija 1, Stabilnost i dinamika konstrukcija, Konstrukcijski sistemi

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 1 (GR – 3. godina), Stabilnost i dinamika konstrukcija (GR – 4. godina) i Konstrukcijski sistemi (AR – 3. godina) će biti održan 27.11.2023. (ponedeljak) u 21:15.
Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka, najkasnije do 25.11.2023. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 26.11.2023.
Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u godinu studiranja u kojoj se predmet sluša, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.