Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MG2 – Rezultati pismenog dela ispita odrzanog 22.9.2023.

Rezultate možete rpeuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, polažu usmeni deo ispita u utorak, 26.09.2023. u 08h, prizemlje LG zgrade.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u utorak, 26.09.2023 u 9:30h, prizemlje LG zgrade

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2024.

Uvid u radove će se organizovati u ponedeljak 25.09. u 12h, prizemlje LG zgrade.

Leave a Reply