Departman za Građevinarstvo i geodeziju
III

Godina

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Više detalja

Mehanika tla i fundiranje

Više detalja

Katastrofe i ranjivost

Više detalja

Noseće konstrukcije 1

Više detalja

Strukture u arhitekturi

Više detalja

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

Više detalja

Teorija konstrukcija

Više detalja

Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata

Više detalja

Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika

Više detalja

Elementi zgrada i instalacije

Više detalja
1 2 3 4 5

Search For Courses