Departman za Građevinarstvo i geodeziju
I

Godina

Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Odabrana poglavlja iz fundiranja

Više detalja

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

Više detalja

Reologija betonskih konstrukcija

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija

Više detalja

Numerička analiza požarne otpornosti konstrukcija

Više detalja

Odabrana poglavlja trajnosti betonskih i zidanih konstrukcija

Više detalja

Konstrukcije, materijali i građenje

Više detalja

Građevinski materijali i konstrukcije

Više detalja
1 2 3 6

Search For Courses